پذیرش آگهی در تارلاگ

مکان نمایش

آگهی ها در صفحه نخست تارلاگ نمایش داده خواهند شد.

تعرفه ها

بنر ۱۲۰ * ۶۰
نمایش در صفحه نخست، ستون سمت راست پایین فهرست امکانات
۱ ماه ۵۰۰۰ تومان
۳ ماه ۱۲۰۰۰ تومان | ۶ ماه ۲۵۰۰۰ تومان

بنر ۱۲۰ * ۱۲۰
نمایش در صفحه نخست، ستون سمت راست پایین فهرست امکانات
۱ ماه ۷۵۰۰ تومان
۳ ماه ۲۰۰۰۰ تومان | ۶ ماه ۳۸۰۰۰ تومان

بنر ۴۶۸ * ۶۰
نمایش در صفحه نخست، قسمت بالای فهرست وبلاگ ها
۱ ماه ۱۵۰۰۰ تومان
۳ ماه ۴۲۰۰۰ تومان | ۶ ماه ۸۰۰۰۰ تومان

نحوه سفارش

برای سفارش آگهی با پست الکترونیکی ads@tarlog.com مکاتبه فرمایید و بنر پیشنهادی خود را برای تارلاگ ارسال کرده تا پس از تایید، حداکثر تا ۲۴ ساعت فعال گردد.
آگهی دهنگان می بایست مبالغ مربوطه را به حساب درج شده در ذیل واریز کرده و شماره سریال فیش پرداختی را برای تارلاگ ارسال فرمایند.

شماره حساب سیبای ۰۲۰۶۹۹۸۲۳۲۰۰۸
بانک ملی
به نام جلیل حمدالهی